معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم/سلام/((تصویروبلاگ: ..... نویسنده برجسته))/در ابتدا روي عنوان اصلي وبلاگ كليك نمائيد.باتشكر/((رضایی موسی آبادی///
صفحه ها
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 73017
تعداد نوشته ها : 54
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 mullasadra.org

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحلیل و نقد و بررسی زندگانی ملاصدرا

mullasadra.org/New_Site/Persian/Mullasadra/Tahlil%20Zendegi.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

بنظر ملاصدرا انسان پس از مرگ و یا نابودی جهان

 

 گرچه جسم ظاهری خود را از دست می دهد

 

 ولی دارای جسمی دیگر می شود مانند بدن سابق

 

 او که همه مشخصات بدن دنیوی او را داراست.[6]

 

 

 همچنین در آن قالب جدید، داده های علمی

 

 و اطلاعاتی خود را که در قوه خیال او ذخیره شده

 

(و پیش از این گفتیم که قوه خیال را غیر مادی می داند)

 

بهمراه دارد، درنتیجه «من» انسان پس از مرگ

 

با تمام اوصاف و ملکات و تمنّیات دنیوی او

 

 بصورت بدنی دارای نفس ظاهر می شود

 

 و همه افراد انسان در آن عالم یکدیگر را

 

بهمان صورت (بدون ماده) و خصلت دنیایی خواهند دید،

 

 و یکدیگر را بخوبی خواهند شناخت.

 
 
 
----------------------------------------------------------------
 
 
کتاب‌هایی درباره ملاصدرا

 

mullasadra.org/new_site/persian/Ketabshenasi/books%20about.htm

 

1. آشتیانی، جلال‌الدین، شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، تهران: نهضت زنان مسلمان، 1360.

 2. آل‌یاسین، جعفر، صدرالدین شیرازی مجدد الفلسفه الاسلامیة، بغداد: مطبعه معارف، 1375.

 3. اکبریان، رضا، حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1386.

 4. امید، مسعود، سه فیلسوف مسلمان: شیخ اشراق، ملاصدرا، علامه طباطبایی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1384.

 5. باقری خرمدشتی، ناهید، کتابشناسی جامع ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1378.

 6. تربتی، محمدجواد، صدرالدین شیرازی و اصول افکار فلسفی او، تبریز: 1312.

 7. حقیقت، عبدالرفیع، ملاصدرای شیرازی در تاریخ علوم و فلسفه ایرانی از جاماسک حکیم تا حکیم سبزواری، تهران: بی‌نا.

 8. حلبی، علی‌اصغر، صدرای شیرازی در تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی، تهران: اساطیر، 1373.

 9. خامنه‌ای، سید محمد، حکمت متعالیه و ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383.

 10. خامنه‌ای، سید محمد، ملاصدرا، هرمنوتیک و فهم الهی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1385.

 11. خامنه‌ای، سید محمد، ملاصدرا؛ زندگی، شخصیت و مکتب صدرالمتألهین، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1379.

 12. خواجوی، محمد، لوامع العارفین فی احوال صدرالمتألهین، پژوهشی پیرامون احوال و افکار و آثار و آراء ملاصدرا/ به انضمام رساله‌ای در اصول و تطور فلسفه، تهران: مولی، 1366.

 13. دانا سرشت، اکبر، افکار سهروردی و ملاصدرا یا خلاصه‌ای از حکمت الاشراق و اسفار، تهران: ابن‌سینا، 1324.

 14. راشد، حسینعلی، دو فیلسوف شرق و غرب (صدرالمتألهین و انیشتین)، تهران: انتشارات فراهانی، 1347.

 15. زمانیان، محمدتقی، سیری در افکار ملاصدرا، تهران: دانشگاه تهران، 1354.

16. زنجانی، ابوعبدالله، الفیلسوف الکبیر صدرالدین شیرازی، تهران: صدر، 1348.

 17. سبحانی تبریزی، جعفر، هستی‌شناسی در مکتب صدرالمتألهین، قم: دارالتبلیغ اسلامی، 1359.

 18. سجادی، جعفر، حرکت از دیدگاه ملاصدرا در سیر عرفان و فلسفه در اسلام، تهران: موسسه مطالعات تحقیقات فرهنگی، 1367.

 19. سجادی، جعفر، مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی، تهران: دانشگاه تهران، 1340.

 20. صفوی، سلمان، مقایسه آراء ارسطو و صدرالمتألهین پیرامون خدا (واجب‌الوجود)، تهران: سلمان صفوی، 1371.

 21. علوی، هادی، نظریة الحرکة الجوهریة عندالشیرازی، بیروت: دارالطلیعه، 1983.

 22. کرامتی، محمدتقی، تأثیر مبانی فلسفی در تفسیر صدرالمتألهین، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1385.

 23. کربن، هانری، مقدمه بر المشاعر صدرالمتألهین شیرازی، ترجمه و پیشگفتار کریم مجتهدی، به ضمیمه متن فارسی المشاعر بدیع‌الملک میرزا عماد الدوله، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381.

 24. مشکوة الدینی، عبدالمحسن، تأثیر و مبادی آن یا کلیات فلسفه طبیعی صدرالدین شیرازی ملاصدرا، تهران: ابن‌سینا، 1347.

 25. مشکوة الدینی، عبدالحسین، نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی «ملاصدرا»، تهران: آگاه، 1361.

 26. میری، سید محسن و محمدجعفر علمی، فهرست موضوعی اسفار، تهران: حکمت، 1374.

 27. ندری ابیانه، فرشته، تأثیرات ابن‌عربی بر حکمت متعالیه، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1386.

 28. نصیری، علی، مکتب تفسیری صدرالمتألهین، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1386.

 29. هانری، کربن و جمعی از خاورشناسان، صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا یا صدرالمتألهین: فیلسوف و متفکر اسلامی، ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری، تهران: جاویدان، 1372.


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


وجودشناسی
 
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
نویسنده: صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
ناشر: مولی
محل و سال نشر: تهران ؛ ۱۳۸۲

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
نویسنده: نصیری، علی

ناشر: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

محل و سال نشر: تهران ؛ ۱۳۸۶
 
 
         

               فهرست مطالب

پیشگفتار  ١٣ 

اهمیت تحقیق  ١۶ 

پیشینه تحقیق  ١٨ 

روش و مشکلات تحقیق  ١٨ 

گزارش اجمالى فصول کتاب  ١٩ 

تقدیر و تشکر  ٢١ 

فصل اول: نگاهى به زیستنامه و اندیشه‌هاى صدر المتألّهین  ٢٣ 

ادوار زندگانى صدر المتألّهین  ٣٠ 

نگاهى گذرا به وضعیت سیاسى و فرهنگى دوران حیات صدر المتألّهین  ٣٣ 

الف. وضعیت سیاسى عصر صدر المتألّهین  ٣٣ 

ب. وضعیت فرهنگى دوران صدر المتألّهین  ٣۵ 

اساتید صدر المتألّهین  ٣٨ 

شاگردان صدر المتألّهین  ۴١ 

نگاهى کوتاه به آثار صدر المتألّهین  ۴٣ 

شخصیت صدر المتألّهین از نگاه خود او  ۴۵ 

صدر المتألّهین از نگاه دانشوران  ۴٧ 

صدر المتألّهین و نقدها  ۵٢ 

برخى از نقدها بر اندیشه‌هاى صدر المتألّهین  ۵٨ 

 

 ١ . فقدان ابتکار و نوآورى در آثار صدر المتألّهین  ۵٨ 

 ٢ . ارائه اندیشه‌هاى مخالف با ظاهر شریعت  ۵٩ 

 ١ - ٢ . وحدت وجود  ۵٩ 

 ٢ - ٢ . معاد مثالى  ۶٠ 

 ٣ - ٢ . انکار خلود کافران  ۶١ 

 ۴ - ٢ . فرجام نیک فرعون  ۶٢ 

 ٣ . ستایش از عارفانى همچون ابن عربى  ۶٢ 

 ۴ . اتّهام سرقت ادبى  ۶۵ 

نقدها در عیار نقد  ۶۶ 

پاسخ از نقد نخست  ۶۶ 

پاسخ از نقد دوم  ۶٧ 

پاسخ از نقد سوم  ۶٩ 

پاسخ از نقد چهارم  ٧٠ 

فصل دوم: آشنایى با تفسیر و شیوۀ تفسیرى صدر المتألّهین  ٧٣ 

گزارش مجلدات تفسیر القرآن الکریم  ٧٣ 

ترتیب زمانى تدوین تفسیر  ٧۴ 

چاپهاى تفسیر و کارهاى انجام یافته بر آن  ٧۶ 

انگیزه تدوین تفسیر: یأس از ناکارآمدى فلسفه و رویکرد عاشقانه به قرآن  ٧۶ 

تمجید از تفسیر القرآن الکریم از زبان مؤلّف  ٨۴ 

منابع تفسیر صدر المتألّهین  ٨۵ 

تفسیر صدر المتألّهین، تفسیر یا تحمیل یا تطبیق؟ ٨٧ 

دلایل اهمیت این پرسش  ٨٧ 

بررسى سه دیدگاه: تفسیر یا تحمیل یا تطبیق دربارۀ تفسیر صدر المتألّهین  ٩١ 

دیدگاه نخست: تفسیر صدر المتألّهین تفسیر است نه تطبیق یا تحمیل  ٩١ 

دیدگاه دوم: تفسیر صدر المتألّهین تحمیل است نه تفسیر یا تطبیق  ٩۴ 

دیدگاه سوم: تفسیر صدر المتألّهین تطبیق است، نه تفسیر صرف و نه تحمیل  ٩٩ 

روش تفسیرى صدر المتألّهین  ١٠۶ 

 ١ . تفسیر آیه‌اى یا پیکره‌اى آیات  ١٠٨ 

 ٢ . توجه به مباحث ادبى  ١٠٩ 

 ١ - ٢ . مباحث لغوى آیات  ١٠٩ 

 ٢ - ٢ . مباحث نحوى آیات  ١١١ 

 ٣ . اهتمام نسبى به اسباب النزول  ١١٢ 

نکات دانستنى دربارۀ اسباب النزول  ١١٣ 

نمونه‌هایى از تبیین اسباب النزول در تفسیر القرآن الکریم  ١١۶ 

 ۴ . توجه به قرائات قرآن  ١١٧ 

 ۵ . استناد به تفسیر صحابه و تابعان  ١٢١ 

 ۶ . اهتمام به دیدگاه سایر مفسران  ١٢۴ 

کاستیهاى تفسیر صدر المتألّهین  ١٢۵ 

 ١ . ناهمگونى  ١٢۶ 

 ٢ . اطناب  ١٢۶ 

 ٣ . تکرار  ١٢۶ 

 ۴ . انعکاس مباحث غیرضرورى یا غیرمفید  ١٢٧ 

 ۵ . استناد به شواهد غیرمتقن  ١٢٧ 

فصل سوم: علوم قرآنى از نگاه صدر المتألّهین  ١٢٩ 

 ١ . ماهیت وحى  ١٢٩ 

مفهوم وحى  ١٣٠ 

ماهیت وحى از نگاه روایات  ١٣١ 

ماهیت وحى از نگاه صدر المتألّهین  ١٣۴ 

مراتب و مراحل وحى  ١٣٨ 

نمودار مراتب و مراحل وحى و ارتباط وحیانى  ١۴٠ 

قرآن وحى کتابى و کلامى  ١۴٠ 

تحلیل دیدگاه صدر المتألّهین دربارۀ وحى  ١۴٢ 

 ٢ . حقیقت ماورایى قرآن  ١۴۶ 

ثمرات اعتقاد به برخوردارى قرآن از حقیقت ماورایى  ١۴٧ 

دیدگاه صدر المتألّهین دربارۀ حقیقت قرآن  ١۵٠ 

نکات برگرفته از گفتار صدر المتألّهین دربارۀ حقیقت ماورایى قرآن  ١۵۵ 

 ٣ . ظاهر و باطن قرآن  ١۵٨ 

مفهوم ظاهر و باطن  ١۵٨ 

دیدگاه صدر المتألّهین دربارۀ ظاهر و باطن قرآن  ١۶٠ 

 ۴ . اعجاز قرآن  ١۶٣ 

 ۵ . سایر دیدگاههاى قرآن‌شناختى صدر المتألّهین  ١۶۵ 

 ١ - ۵ . جامعیت قرآن  ١۶۵ 

 ٢ - ۵ . نظم آیات و سور  ١۶۵ 

 ٣ - ۵ . تحریف‌ناپذیرى قرآن  ١۶۶ 

فصل چهارم: مبانى فهم و تفسیر آیات از نگاه صدر المتألّهین  ١۶٧ 

 ١ . نقش روایات در تفسیر قرآن  ١۶٧ 

کارکرد روایات در تفسیر صدر المتألّهین  ١۶٩ 

دیدگاههاى حدیثى صدر المتألّهین  ١٧١ 

 ١ . عدم حجیت خبر واحد در مباحث اعتقادى  ١٧١ 

 ٢ . ضرورت تناقض‌زدایى از محتواى روایات  ١٧۴ 

 ٣ . ضرورت ابهام‌زدایى و شبهه‌زدایى از روایات  ١٧٧ 

آسیب‌شناسى کارکرد روایات در تفسیر صدر المتألّهین  ١٨٠ 

نخست: ضعف و ارسال بسیارى از روایات مورد استناد  ١٨٠ 

نمونه‌هایى از روایات ضعیف در تفسیر صدر المتألّهین  ١٨١ 

 ١ . حدیث «کنت کنزا مخفیا» ١٨١ 

 ٩  ٢ . روایت آفرینش زن از استخوان چپ مرد  ١٨٢ 

 ٣ . روایت قدم گذاشتن خداوند در جهنم و پایان پذیرفتن عذاب کافران  ١٨٢ 

 ۴ . روایت جاى گرفتن ارواح مؤمنان پس از مرگ در چینه‌دانهاى مرغان  ١٨٣ 

 ۵ . مقام «کن» براى اولیاء الهى  ١٨۴ 

دوم: اعتناء فراوان به روایات عامّه  ١٨۵ 

 ٢ . نقش مراتب فهم در تفسیر قرآن  ١٨۶ 

تفاوت انسانها، ضرورت آفرینش  ١٨۶ 

تفاوت استعداد انسانها از نگاه صدر المتألّهین  ١٨۶ 

صدر المتألّهین و تقسیم مفسران به مفسران قشرگرا و حقیقت‌گرا  ١٨٧ 

بررسى چند نمونه از تفاوت تفاسیر بر اساس تفاوت مراتب فهم  ١٩٠ 

 ١ . حروف مقطعه و مفسران قشرگرا  ١٩٠ 

 ٢ . تمثیل حالت منافقان  ١٩٠ 

 ٣ . تفسیر وَ مِمّٰا لاٰ یَعْلَمُونَ  ١٩١ 

 ۴ . تحقق کنونى قیامت  ١٩٢ 

 ۵ . استمرار تعلیم پیامبر صلّى اللّه علیه و اله  ١٩٣ 

نکات برگرفته از نگرش صدر المتألّهین دربارۀ مراتب فهم قرآن  ١٩۶ 

 ٣ . نقش ذوق و مکاشفه در فهم و تفسیر قرآن  ١٩٧ 

بررسى مفهوم کشف، ذوق و شهود  ١٩٧ 

ارائه‌ناپذیرى و خطاپذیرى کشف و شهود  ١٩٩ 

معیارهاى تمییز مکاشفات صحیح از مکاشفات ناصحیح  ٢٠٠ 

جایگاه ذوق و مکاشفه در تفسیر صدر المتألّهین  ٢٠١ 

 ۴ . ضرورت استناد به ظواهر آیات در تفسیر قرآن  ٢٠٧ 

ضرورت استناد به ظواهر از نگاه اخباریان و اصولیان  ٢٠٧ 

بررسى نمونه‌هایى از استناد به ظواهر در تفسیر صدر المتألّهین  ٢١٠ 

 ١ . مفهوم «فی» در آیۀ لَهُ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ  ٢١٠ 

 ٢ . مفهوم «لعلّ» در آیۀ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  ٢١٢ 

 ٣ . ممنوعیت حمل علم بر معلوم در آیۀ وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ. . .  ٢١۴ 

 ۴ . آیۀ کُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِینَ و مسخ حقیقى  ٢١۶ 

 ۵ . مفهوم آفرینش آسمانها و زمین در شش روز  ٢١٩ 

 ۶ . مفهوم تسبیح موجودات  ٢٢١ 

نتیجه بررسى نمونه‌ها  ٢٢٣ 

فصل پنجم: گرایش عرفانى در تفسیر صدر المتألّهین  ٢٢۵ 

مفهوم گرایش عرفانى  ٢٢۶ 

تفسیر عرفانى از نگاه صاحب‌نظران  ٢٢٩ 

تفسیر عرفانى در ارزیابى معتدلانه  ٢٣۵ 

معیارهاى تفسیر عرفانى صحیح  ٢۴٠ 

نقد و بررسى نمونه‌هایى از تفسیر عرفانى در تفسیر صدر المتألّهین  ٢۴٢ 

 ١ . مفهوم مشابهت روزى بهشتیان با روزى دنیوى آنان  ٢۴٢ 

 ٢ . آسمانهاى هفتگانه همان مراتب هفتگانه نفس  ٢۴٨ 

ضعفهاى تفسیر عرفانى ارائه شده  ٢۵٠ 

 ٣ . ازدواج میان عقل و نفس  ٢۵٢ 

نکات قابل استفاده از گفتار صدر المتألّهین  ٢۵۴ 

ضعفهاى تفسیر عرفانى ارائه شده  ٢۵۵ 

 ۴ . تفسیر باطنى ورود به قریه و حطّه گفتن  ٢۵٨ 

شواهد صحت این تفسیر عرفانى  ٢۶٠ 

 ۵ . مفهوم خارج شدن از قبور پس از نفخ صور  ٢۶١ 

شواهد امکان صحت این تفسیر عرفانى  ٢۶٣ 

 ۶ . تفسیر باطنى، «نکس در آفرینش» ٢۶۴ 

نکات مستفاد از گفتار صدر المتألّهین  ٢۶۵ 

ضعفهاى تفسیر عرفانى «نکس در آفرینش» ٢۶٧ 

 ٧ . تفسیر عرفانى تجافى شب‌زنده‌داران  ٢۶٩ 

 ٨ . مشى در مساکن بمعناى حس‌گرایى  ٢٧٠ 

 ٩ . تفسیر باطنى قرض الحسنه  ٢٧۴ 

 ١٠ . تفسیر باطنى ولدان مخلدون (پسران جاودان) ٢٧۶ 

نتایج بررسى گرایش عرفانى در تفسیر صدر المتألّهین  ٢٧٨ 

فصل ششم: گرایش فلسفى در تفسیر صدر المتألّهین  ٢٨١ 

مفهوم گرایش فلسفى  ٢٨١ 

جایگاه فلسفه و فلاسفه از نگاه صدر المتألّهین  ٢٨٢ 

نقد و بررسى نمونه‌هایى از تفسیر فلسفى در تفسیر صدر المتألّهین  ٢٨٨ 

مبحث نخست: خداشناسى  ٢٨٩ 

 ١ . براهین اثبات صانع و برترى برهان صدّیقین  ٢٨٩ 

نکات قابل استفاده از گفتار صدر المتألّهین دربارۀ براهین اثبات صانع  ٢٩١ 

 ٢ . شناخت اسماء و صفات الهى  ٢٩٣ 

مبحث دوم: معادشناسى  ٢٩٨ 

 ١ . خلود و جاودانگى کافران در آتش جهنم  ٢٩٨ 

نقد دیدگاه صدر المتألّهین دربارۀ عدم خلود کافران در عذاب الهى  ٣٠۶ 

 ٢ . معاد جسمانى  ٣٠٨ 

فهرست منابع  ٣١۵ 

***

-----------------------------------------------------------------------------------------------

X